Áraink


 • "B" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 234.000 Ft
 • A vizsgadíjai(országosan): KRESZ: 4 600Ft, forgalom: 11 000Ft (a rutin vizsgát már eltörölték B-nél)
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 60 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 5800 Ft/óra , az KAV által előírt 9 óra összege: 52.200  Ft.
  Forgalom: 5800 Ft/óra
  21 óra összege: 121.800 Ft
 • Pótóra díj: 6000 Ft /óra
 • "AM" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 74 000Ft. Ebből 40 000Ft az előleg, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a gyakorlati részt sikeres KRESZ vizsga után vagy rutin órák megkezdése előtt kell kifizetni. A vizsgadíjai(országosan): kresz: 4 600Ft, rutin: 3 600Ft, forgalom: 3600Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 40.000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 1500 Ft/óra (4 óraszám) , F: 4000 Ft/óra (7 óraszám) az KAV által előírt 11 óra összege: 34.000 Ft

 • "A" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 165.100. Ebből 50 000Ft az előleg, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a gyakorlati részt sikeres KRESZ vizsga után vagy rrutin órák megkezdése előtt kell kifizetni. Vizsgadíjai: kresz: 4 600Ft, rutin: 4 700Ft, forgalom: 11 000Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 50 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 2500 Ft/óra (10 óraszám) , F: 5300 Ft/ óra (17 óraszám) a KAV által előírt 27 óra összege: 115.100 Ft


 • "A1" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 106.700 Ft. Az előleg 50 000Ft, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a második részletet a forgalmi vezetés megkezdése előtt kell kifizetni. Vizsgadíjai: kresz: 4 600Ft, rutin: 4 700Ft, forgalom: 11 000Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 50 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 1500 Ft/óra (6 óraszám), F: 5300 Ft (9 óraszám) az KAV által előírt 15 óra összege: 56.700 Ft. • Az "A2" éves tandíja: 117.300Ft. Ebből 50 000Ft az előleg, amit a KRESZ tanfolyam ideje alatt kell befizetni, a második részletet a forgalmi vezetés megkezdése előtt kell kifizetni. Vizsgadíj: 20 300Ft
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 50 000 Ft
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 1500 Ft/óra (6 óraszám) , F: 5300 Ft ( 11 óraszám) a KAV által előírt 17 óra összege: 67 300 Ft


Áthelyezés: (B kategória)

Tanuló áthelyezés: és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja

A tanuló kérésére a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanuló által teljesített óraszámokat és menettávolságokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk, vagy új képzőszervhez továbbítjuk. Az iskolavezető ezen igazolást 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja. A tanuló az addig igénybe vett szolgáltatási díjat, valamint 10.000.- forint ügyviteli díjat köteles megfizetni.

Vezetői engedély kiadása

A vizsgáztatási előírások teljesítését az Innovációs és Technológiai Minisztérium vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított visszaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások (eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása, orvosi alkalmassági, elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A tanuló kérésére a vizsgacentrumban (Nyíregyháza, Törzs u. 108.) kinyomtatásra kerül a vizsgaigazolás.

Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.