Áraink


 • "B" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 243 900 Ft
 • A vizsgadíjai(országosan): KRESZ: 4 600Ft, forgalom: 11 000Ft (a rutin vizsgát már eltörölték B-nél)
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 69 900 Ft, amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 5800 Ft/óra , az KAV által előírt 9 óra összege: 52.200  Ft.
  Forgalom: 5800 Ft/óra
  21 óra összege: 121.800 Ft
 • Gyakorleti képzés díja  összesen :174 000  Ft., amit a sikeres KRESZ vizsgát követően, a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni.
 • Pótóra díj: 6000 Ft /óra
 • "AM" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 78 400Ft.  
 •  A vizsgadíjai(országosan): kresz: 4 600Ft, rutin: 3 600Ft, forgalom: 3600Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 44 400 Ft, amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 3000 Ft/óra (4 óraszám) :12000 , F:4500  Ft/óra (7 óraszám):31500 az KAV által előírt 11 óra összege: 43500 Ft.
 • A gyakorlati tandíjat a sikeres KRESZ vizsga után , a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni.

 • "A" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 185 000 Ft. ,  
 •  Vizsgadíjai: kresz: 4 600Ft, rutin: 4 700Ft, forgalom: 11 000Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 69 900 Ft ., amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 3000 Ft/óra (10 óraszám):30000 , F: 6000 Ft/ óra (17 óraszám):102000 a KAV által előírt 27 óra összege: 132000 Ft.
 • A gyakorlati órák díjait, a sikeres KRESZ vizsga után, a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni.


 • "A1" kategória tandíja (elmélet + gyakorlat): 126 600 Ft
 •  Vizsgadíjai: kresz: 4 600Ft, rutin: 4 700Ft, forgalom: 11 000Ft.
  Részletezve: Elméleti képzés díja: 69 900 Ft., amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 3000 Ft/óra (6 óraszám):18000,
 •  F: 6000 Ft (9 óraszám):54000 az KAV által előírt 15 óra összege: 72000 Ft., amit a sikeres KRESZ vizsga után, a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni. • Az "A2" éves tandíja: 137 200Ft.  
 •  Vizsgadíj:  kresz: 4600 Ft.  Jk :4700 Ft.   Forg. : 11 000 Ft. Össz.:20 300Ft
  Részletezve: Elméleti képzés díja:  69 900 Ft, amit a tanfolyamra való regisztráláskor kell fizetni.
  Gyakorlati képzés óradíja: JK: 3000 Ft/óra (6 óraszám):18000 , F: 6000 Ft ( 11 óraszám):66000 a KAV által előírt 17 óra összege: 84000 Ft. , amit a sikeres KRESZ vizsgát követően ,a gyakorlati képzés megkezdése előtt kell fizetni.

Áthelyezetteknek a gyakorlati képzés 7000 Ft/óra

(Jelenleg nem tudunk fogadni idegen iskolás tanulókat!)

Áthelyezés: (B kategória)

Tanuló áthelyezés: és az oktatásról szóló képzési igazolás kiadásának módja

A tanuló kérésére a rendszeresített nyomtatvány kitöltése után, melyen a képzőszerv hivatalosan igazolja, a tanuló által teljesített óraszámokat és menettávolságokat. A kérelmezőnek 2 példányt átadunk, vagy új képzőszervhez továbbítjuk. Az iskolavezető ezen igazolást 3 munkanapon belül a rendelkezésére bocsátja. A tanuló az addig igénybe vett szolgáltatási díjat, valamint 10.000.- forint ügyviteli díjat köteles megfizetni.

Vezetői engedély kiadása

A vizsgáztatási előírások teljesítését az Innovációs és Technológiai Minisztérium vizsgaigazolás kiállításával igazolja. A közlekedési hatóság a sikeres vizsgáról kiállított visszaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton megküldi. A tanuló a megszerezni kívánt képesítéshez szükséges igazolások (eredeti alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, (legalább 8 osztály), külföldi állampolgár esetében: a 24/2005.(IV.21) GKM rendelet 10§ (4) b és c) pontjai szerinti igazolása, orvosi alkalmassági, elsősegélynyújtási ismeretek megszerzésének igazolása) birtokában kezdeményezheti az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál a vezetői engedély kiállítását. A tanuló kérésére a vizsgacentrumban (Nyíregyháza, Törzs u. 108.) kinyomtatásra kerül a vizsgaigazolás.

Nem magyar állampolgár esetén 6 hónap tartózkodási engedély szükséges.